Nieuws

Protocol heropening Roosevelt Informatiecentrum

11 juni 2020

Protocolbepalingen.

Museum:

 1. Capaciteit rekening houdend met ca. 10m2 per bezoeker volgens de richtlijn van het RIVM kunnen wij maximaal 4 bezoekers gelijktijdig het museum laten bezoeken. (Bij een gezin maximaal 6 personen)
 2. Het reserveren van het bezoek dient vooraf via de website of telefonisch gereserveerd te worden. Op zaterdagmorgen uiterlijk tot 11.00 uur voor dezelfde dag. Voor andere dagen rekening houden met minimaal 24 uur voorafgaand aan het bezoek. Bij spontaan bezoek op zaterdag aan het Informatiecentrum wordt gekeken of het bezoek niet de maximale 4 bezoekers overschrijdt.
 3. Het betalen van de toegangsprijs kan door gepast contant geld te deponeren in een daarvoor bestemd geldbakje dat gereed staat bij de ingang.
 4. Onze vrijwilliger zal het bezoek eraan herinneren rekening te houden met 1,5 meter afstand.
 5. Bij de ingang/uitgang geven wij de bezoeker de gelegenheid om de handen te desinfecteren. Met een informatiebord zullen wij wijzen op de noodzaak om dit ook te doen.
 6. De geëxposeerde voorwerpen, boeken en afbeeldingen mogen niet aangeraakt worden. Dit geldt ook voor het digibord.
 7. Bij iedere ruimte staat aangegeven hoeveel personen er aanwezig mogen zijn in de ruimte.
 8. Na het bezoek worden deurklinken, tafeltje in de hal en eventueel toilet schoongemaakt door onze vrijwilliger.
 9. De keuken is voor de bezoeker verboden terrein.

Bezoekers:

 1. Wij verplichten ons om bezoekers de toegang te ontzeggen bij corona gerelateerde gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en kortademigheid. Wij communiceren dit via onze website conform de richtlijnen van de overheid en bij de ingang van het Roosevelt Informatiecentrum.
 2. Wij attenderen bezoekers op onze website en middels informatieborden in het informatiecentrum, dat zij de aanwijzingen dienen te volgen van onze vrijwilliger.

Vrijwilligers:

 1. Wij instrueren vrijwilligers, dat zij zich ook dienen te houden aan de hygiënische maatregelen. (zoals regelmatig handen wassen) en dat zij thuis dienen te blijven bij corona gerelateerde gezondheidsklachten.
 2. Met vrijwilligers is er persoonlijk contact geweest of zij bereid zijn zich in te zetten voor het Roosevelt Informatiecentrum.
 3. De vrijwilliger zal naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres noteren van het bezoek. Dit is volgens de richtlijnen van het RIVM i.v.m. traceerbaarheid bij besmetting.

           

« Overzicht